Prvá etapa: doplnenie deficitu makroelementov dojčiacich matiek v mlieku novorodencovi.

  • Biokalcium pre deti: 1/3 sáčku na 200 ml očistenej vody, ráno 30 min. pred raňajkami. 
  • Biozinok: po 2 kapsuliach pred obedom, zapiť 250 ml vody. 
  • Spirulina: užívať 2 kapsule 1,5 hod. dopoludnia (asi o 11.00 hod), zapiť šálkou čistej vody. Neužívať pri infekčných chorobách. 

Kúrová dávka - 1 mesiac.

Druhá etapa: podpora imunity a doplnenie rovnováhy v tuku rozpustných vitamínov.

  • Ikan: po 2 kapsuliach ráno 30 min pred raňajkami, zapiť 250 ml vody. Užívať opatrne pri vysokom tlaku po 16.00 hod. najmä pri poruchách spánku. 

Kúrová dávka - 2,5 mesiaca.

  • Vejkan: po 1 kapsule 1 - 1,5 hod po obede, zapiť 250 ml vody. 

Kúrová dávka - 1 mesiac.