Prvá etapa: doplnenie deficitu makroelementov.

  • Biokalcium pre deti: 1/3 sáčku na 100 ml očistenej vody ráno, 30 min. pred raňajkami. 
  • Biozinok: po 1 kapsule pred večerou, zapiť 100 ml vody. 
  • Spirulina: užívať 1 kapsulu 1,5 hod. pred obedom (asi v 11. hod), zapiť šálkou čistej vody 100 ml. Neužívať pri infekčných chorobách. 

Kúrová dávka - 1 mesiac.